PRÁVNE UPOZORNENIE


Digital Global Pass je francúzska spoločnosť Société par Actions Simplifiée (jednoduchá forma spoločnosti s ručením obmedzeným) registrovaná vo Francúzsku.


Digital Global Pass, Domaine du Tourillon - Parc de la Duranne - 350 Rue Denis Papin - 13100 Aix-en-Provence (Francúzsko)


DIČ: 91 91 09 09 44 429 FR


E-mail: reklamacie@digitalglobalpass.com