Foire-aux-questions.png

Často kladené otázky

Digital Global Pass odpovedá na vaše najčastejšie otázky.

Digital Global Pass je vedúcou spoločnosťou v oblasti online platobných služieb. Od zábavy po chat a VOD ponúkame našim zákazníkom špičkový zážitok prostredníctvom našich multiplatformových služieb prostredníctvom platobného riešenia mobilného operátora. Pri poskytovaní našich služieb širokému publiku spolupracujeme s mobilnými operátormi a poskytovateľmi internetu po celom svete. Ak sme pripojení prostredníctvom platforiem operátora, môžeme fakturovať používateľom prostredníctvom ich účtu za mobilný telefón. PayPal a Psecure.net sú tiež partnermi Digital Global Pass, ktorí pokrývajú všetky potreby našich zákazníkov v oblasti platobných riešení.

Počas používania telefónu alebo tabletu ste pravdepodobne klikli na jednu z našich reklám na internete. Po kliknutí na túto reklamu ste sa dostali na platobnú stránku konkrétnej služby. Toto je stránka, na ktorej musíte zaplatiť za prístup na web alebo do aplikácie. Keď sa dostanete na stránku s platbami, na overenie „suhlasu s platbou“ sú potrebné vždy minimálne dve kliknutia.


Cena služby je vždy jasne uvedená na webovej stránke. Toto dvojfaktorové overenie je povinné. Keď vykonáte obe kliknutia, jedná sa o súhlas s platbou. Do tohto momentu Vám neboli účtované žiadne poplatky! Následne prebehne proces platby v komunikácii s Vašim mobilným operátorom. Suma sa odpočíta z Vášho kreditu, prípadne Vám bude pridaná na faktúru za mobilný telefón. Následne je Vám povolený prístup k službe.


O platbe a o aktivácii služby ste informovaný aj prostredníctvom SMS správy, v ktorej okrem iného nájdete sumu, informácie o akú službu sa jedná a ako službu kedykoľvek bezplatne ukončiť.

Keď ste pripojený do siete internet prostredníctvom svojho mobilného operátora do siete internet, Váš mobilný operátor ako poskytovateľ internetu pripoji zariadenie anonymne a bezpečne. Platobná stránka dopytuje u mobilného operátora možnosť platby. To užívateľom zabezpečí bezproblémový prístup, čo znamená, že nemusíte zadávať svoje číslo manuálne. Na platobných stránkach sa nachádza tlačidlo platby a v prípade udelenia súhlasu sa platba pripočíta na Vašu faktúru - telefónny účet.


Poplatky vám budú účtované až potom, čo ste boli úspešne autentifikovaní pomocou mobilnej siete a dvojkrokovým procesom duálnej autentifikácie vykonanej samotným užívateľom.


Keď platba prebehne je užívateľ informovaný prostredníctvom SMS správy na mobilný telefón, kam sa pošle potvrdenie o nákupe, informácie koľko a za akú službu užívateľ zaplatil a samozrejme aj návod ako službu kedykoľvek deaktivovať.


Koncepcia je navrhnutá tak, aby umožňovala používateľom uskutočňovať platby za digitálny obsah a služby, ako sú videá, hry, aplikácie alebo vstupovať do súťaží a podobne pomocou účtu za mobilný telefón, pomocou ktorého môžu platiť bezpečným a kontrolovaným spôsobom.


Spoločnosť Digital Global Pass dodržiava všetky príslušné právne predpisy týkajúce sa poplatkov za používanie mobilných telefónov.

Môžete nás kontaktovať priamo prostredníctvom tohto formulára:

Môžete nás kontaktovať priamo

E-mail: reklamacie@digitalglobalpass.com

Vytvorenie vášho účtu je automatické, keď sa zaregistrujete. V závislosti od služby, ktorú ste si predplatili, sa budete musieť prihlásiť pomocou prihlasovacích údajov poskytnutých v SMS správe alebo prostredníctvom svojho telefónneho čísla, ktoré bude slúžiť ako identifikátor. Ak máte nejasnosti, prečítajte si časté otázky týkajúce sa služby, prípadne nás kontaktujte